Sửa lỗi winrar "the archive is either in unknown format or damaged"

Sửa lỗi winrar “the archive is either in unknown format or damaged”

Bạn đã tải file về khá lâu và nặng nhưng kết quả mở ra chỉ là một dòng thông báo lỗi của winrar với dòng thông báo “the archive is either in unknown format or damaged” rất bực tức đúng không ? Mình sẽ hướng dẫn fix lỗi này. Nguyên nhân lỗi “the archive is …

Sửa lỗi winrar “the archive is either in unknown format or damaged” Read More »